Nhân viên thiết kế Nhân viên thiết kế

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ngọc Hà cần tuyển GẤP nhân viên thiết kế: 

1. Mô tả công việc:
- Kết hợp với Ban Giám...
Nhân viên kế toán Nhân viên kế toán

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ngọc Hà cần tuyển nhân viên kế toán:

Mô tả công việc:

Nhân viên giao hàng Nhân viên giao hàng

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ngọc Hà cần tuyển nhân viên giao hàng:

Mô tả công việc:

Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ngọc Hà cần tuyển nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc: